miércoles, 29 de mayo de 2024

ESTE VIERNES, PLENO ORDINARIO

 

L’Ajuntament de Calafell celebrarà divendres, dia 31, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. Començarà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:
 1. Aprovació actes anteriors. PLE2024/5 ordinari 26/04/2024. PLE2024/6 extraordinari 15/05/2024.
 2. Proposta d’aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Bellvei.
 3. Proposta d’aprovació inicial modificació del reglament de regulació d’horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles.
 4. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Calafell a la xarxa per a la conservació de la natura.
 5. Proposta de modificació núm 01/2024 de l’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell.
 6. Resolució del recurs de reposició presentat pel grup municipal d’ERC contra l’acord de ple de modificació del cartipàs municipal respecte a la periodictat dels plens.
 7. Proposta expedient 6148/2024 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes.
 8. Donaar compte informe d’execució trimestral 2024 - 1r trimestre.
 9. Donar compte de l’informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia a les objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització de l’exercici 2023.
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació (de la 2921 a la 3840 de l’any 2024).
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació (de la 19 a la 14 de l’any 2024).
 12. Precs i preguntes.
MÉS INFORMACIÓ:

No hay comentarios:

Publicar un comentario