jueves, 20 de abril de 2023

MAÑANA JUEVES, PLENO ORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebra dijous vinent, dia 20, la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació actes anteriors
1.1.Ple2023/4 ordinari 09/03/2023
1.2.Ple2023/5 extraordinari amb urgència 16/03/2023
2.- Aprovació inicial del Pla Director d'Espais Verds de Calafell
3.- Aprovació de delegació de competències del servei de deixalleria al consell comarcal del Baix Penedès i aprovació del corresponent conveni.
4.- Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell a l'any 2022.
5,- Proposta d'aprovació de la modificació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals, del municipi de Calafell.
6.- Proposta d'aprovació de denominació plaça de Fulgencio Ruíz (FUL) a la plaça situada a la carretera de l'Estació, 18-20, davant de les dependències municipals de la Policia Local i de la Creu Roja, segons sol·licitud presentada per les familiars del senyor Fulgencio Ruíz
7.- Proposta de denominació d'algun espai, plaça o carrer, a Segur de Calafell, amb el nom d'Elvis Presley
8.- Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2023/2004 de data 21/03/2023 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2024-2026
9.- Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació de la 1302 a la 2460 de l'any 2023.
10.- Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 10 a la 15 de l'any 2023.
11.- Precs i preguntes

No hay comentarios:

Publicar un comentario