miércoles, 21 de febrero de 2024

ESTE VIERNES, PLENO ORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebra divendres, dia 23, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer de 2024. Començarà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:
 1. Aprovació de l'acta anterior: Ple2024/1 ordinari 01/02/2024.
 2. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2023.
 3. Proposta de nomenament de representant municipal per a les comissions de garanties d'admissió educatives del municipi per al curs 2024-2025.
 4. Proposta de nomenament del representant de la corporació davant de l'associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP).
 5. Proposta de nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.
 6. Proposta d'acord en relació amb les modificacions del Reglament Orgànic Municipal.
 7. Donar compte informe d'execució trimestral 2023 – 4t trimestre.
 8. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/10/2023 al 31/12/2023.
 9. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al quart trimestre de l'exercici 2023, període de l'01/10/2023 al 31/12/2023.
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació de la 321 a la 1000 de l'any 2024.
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació de la 4 a la 7 de l'any 2024.
 12. Precs i preguntes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario